Komplexní architektonické a projekční služby s důrazem na citlivé urbanistické řešení a začlenění navrhovaného objektu do kontextu okolní přírody, krajiny a zástavby; Individuální a originální přístup k návrhu staveb všech typologií s prioritním řešením potřeb a požadavků klienta, jejímž výsledkem je promyšlené funkční dispoziční řešení všech prostor s originální estetikou a výrazem

vstupte do ateliéru


Stavební činnost pro realizaci novostaveb, přestaveb, rekonstrukcí a dostaveb včetně dodávky interiéru a řemesel. Stavební činnost je prováděna s autorským a technickým dozorem, je průběžně dokumentována a klientovi vždy reportována s průběžným hlášením o průběhu stavby a proinvestovaných prostředcích. Veškeré práce a materiály jsou prováděny a dodávány s požadovanou odborností a certifikací.

vstupte do stavební firmy

Ověřená firma ifirmy.cz KULŠTEJN s.r.o.